Preview Mode Links will not work in preview mode

Delta Tango

Sep 16, 2021

Vrijheid is niet gratis. Het is een leus die militairen van hoog tot laag graag aanhalen. Maar komt het defensiebudget ter sprake bij de NAVO in Brussel, dan staren alle Nederlandse militairen beschaamd naar de schoenen. Wat is er met Prinsjesdag nodig om de krijgsmacht weer op orde te brengen? Dat bespreekt...


Sep 1, 2021

Nu de Westerse troepen zijn vertrokken uit Afghanistan komt er een einde aan twintig jaar militaire aanwezigheid. Hoe kijken oud-militairen terug op hun missie? Is alles wat zij hebben opgebouwd voor niks geweest? Dat bespreekt defensieverslaggever Olof van Joolen samen met oud-commandant Ludy de Vos in een...